This is a post written by Kathrine F. Gunnløgsson of autismetanken.dk. She reflects on autism as culture based on hearing a talk I gave at an autism conference in Skive, Denmark (Skivekonferencen) in 2013. I find that she gives emphasis to a few key points and expands on them in an interesting fashion.

Autismetanken

foto (2)

Engang blev homoseksualitet betragtet som en sygdom. Det var derfor noget, man troede kunne helbredes – og det var i hvert fald ikke noget, man skulle vise åbenlyst eller være stolt af. Sådan er det heldigvis ikke længere (de fleste steder). Tænk, hvis vi kommer til at opleve det samme med autisme. Og jeg ved godt, at de to størrelser ikke er direkte sammenlignelige – det er bare et interessant greb, hvis man tænker på autisme som et iboende træk som er med til at definere en person. Det er ikke en afvigelse, men et medlemsskab af en gruppe.

Fra mangel til anderledeshed
Med denne lidt skæve indgangsvinkel vil jeg kort viderebringe nogle pointer fra Sif Schmidt Stewart-Ferrer‘s workshop på Skivekonferencen 2013.

Som den sande vidensdeler Sif er, har hun gjort alle de informative slides fra workshoppen tilgængelige her. De er fyldt med links og henvisninger, hvis du…

View original post 156 more words