Who is behind this blog?

It is written by the aspie (i.e. autistic person) Sif S. Stewart-Ferrer who holds a MA in philosophy (major) and anthropology (minor) from the University of Southern Denmark. She gives talks in different fora on autistic culture and autism in different cultures as well as other topics related to autism/aspergers.

Want me to give a talk at your event?

Please write to me using the contact form.

Useful information:

  • I give talks in either English or Danish.
  • I normally use power points, but I am able to do without if necessary.
  • The talk will be tailored to fit any timeframe.
  • I live in Odense, Denmark.

Topics I offer talks in:

  • Autistic culture and autism in different cultures
  • Autism in literature and film
  • Females with autism

If you have a specific topic in mind which is not on the list, you are welcome to write a request to me, and I will let you know if that is something I can talk qualified about.

Description of topics (in Danish – a translation will come soon!):

  • Autistisk kultur og autisme i forskellige kulturer

Igennem mange år er autisme blevet forstået som en sygdom/et handicap – en mangeltilstand, som enten skulle afhjælpes eller kompenseres for. Men i takt med, at Temple Grandin, Lianne Willey og andre er kommet på banen med meget nuancerede beskrivelser af, hvordan man oplever verden og dens indbyggere, når man har en diagnose på autismespektret, er det blevet mere og mere klart, at autisme måske ikke er så meget mangel som anderledeshed. Derfor er det også stadig mere vigtigt at forstå autisme og dens rolle i verden som et samfundsfænomen, en kultur – en anden måde at være menneske på. Det giver andre spørgsmål om det at være i verden, andre overvejelser om etik, om hvilke værdier der er i højsædet, og om hvordan autistisk kultur kan sættes ind i en bredere global kontekst.

Foredraget giver en forståelig indføring i hele dette nye og spændende område, med muligheder for at spørge, tænke med – og tænke mod! Ud over kulturen går vi også ned på det individuelle plan og diskuterer hvad det vil sige at leve godt som autist, og hvilken sammenhæng der findes mellem den enkeltes liv og dennes relation til autistisk kultur.

  • Autisme i litteratur og film – en læser-/seervejledning 

Autisme er nærmest blevet ”populært” i nutiden – og det viser sig også på film og i bøger. Det betyder, at folk med autisme også har nogen at spejle sig i, men også, at pårørende og professionelle kan få ny indsigt i, hvordan man oplever og forstår verden som autist – for som forfatteren Jane Austen har sagt, er det faktisk i fiktionens verden, man kan fortælle de dybeste sandheder om mennesker.Aftenens oplæg vil se på et udvalg af autister på film og i litteratur, og fokusere på de indtryk, der formidles, og hvordan man som autist oplever indtrykkene.

  • Piger og kvinder med autisme – faldgruber og sikkerhed 

I vore dage er der mange, der ved, at der findes en del piger og kvinder med autisme – og at kvindelig autisme virker lidt mere social og smidig end mandlig, hvorfor mange piger/kvinder er længere om at blive opdaget. Der er mange faldgruber for kvindelige autister, og de strækker sig fra det irriterende over det ubehagelige til det utrygge. Aftenens oplæg vil se nærmere på tilværelsen som autist, set fra pige-/kvinde-perspektivet – og herunder, hvordan man passer på sig selv.